A Magyar Szabadság Éve

Egyéni sorsok és közösségi cselevések 1956-ban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről és szemtanúiról, valamint az akkoriban megfigyelhető egyéni és közösségi cselekvésmódokról mutattak be köteteket a hódmezővásárhelyi Emlékpontban.

Miklós Péter történész a szegedi Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány gondozásában kiadott „A szabadság reményében. Egyéni és közösségi cselekvésformák 1956-ban című könyvében olyan egyének és közösségek történetét helyezte egymás mellé, akik – bár az élet más-más területén működtek – a szabadság reményében 1956-ban kiálltak amellett, hogy a kommunista diktatúra világa helyett egy polgári és demokratikus Magyarországon élhessenek.

A történész kötete ennek jegyében tárgyalja a forradalom gyújtószikráját jelentő, Szegeden megalakult Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) történetét, illetve a vásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban – az országban elsőként megalakult – diákparlament működését is. A kötetben olvashatunk Putnik Tivadarról, a MEFESZ egyik alapítójáról, aki már 1956. október 16-án egy szegedi egyetemi gyűlésen elsőként követelte a szovjet csapatok távozását, s aki emiatt 1957-ban emigrálni volt kénytelen, illetve Dávid Szaniszlóról, aki 1956-ban mérnökként Mezőhegyesen munkástanácsi tag volt, amit miatt tizenhat hónapot töltött börtönben. Mindezek mellett Hamvas Endre csanádi püspök és Baróti Dezső, a szegedi egyetem rektora, valamint Bibó István államminiszter szerepvállalását is értékeli a könyv.

Az Újkígyósért Közalapítvány gondozásában megjelent „Memoria iusti cum laudibus… 1956emlékezetének könyve” című kötet előmunkálatai során a szerző, Harangozó Imre néprajzkutató, a település 1956-os története kapcsán számos interjút készített az ott élő idős emberekkel, többek között Németh Margittal, az egykori kommunistaellenes Fehér Gárda Mozgalom mártírjának, Blahó Jánosnak özvegyével. A kiadványban – amely a kommunizmus kori beszolgáltatások és az erőszakos téeszesítéssel is foglalkozik – helyet kapott egy korabeli sajtóanyagokon és levéltári forrásokon alapuló, Újkígyós ötvenhatos történetét bemutató tanulmány is.  

A magyar gondolkodásmód összecseng a biblikus szemléletmóddal – mondta el a könyvbemutatón Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere, hangsúlyozva, hogy egy népcsoport összetartásának alapvető eszköze a hit, amelyet azok támadnak, akik a népcsoport egységét megbontani kívánják. A városvezető kifejtette: azért is fontos emlékezni a hatvan évvel ezelőtti történésekre, mert ezek az egykori momentumok meghatározzák mai életünket is.

A könyvbemutatón közreműködött Szűcs Miklós és fia, ifjabb Szűcs Miklós népzenész.

A kötetek megjelenését az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

Hírek