A Magyar Szabadság Éve

Horváth Attila

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense

1959-ben született, jogtörténész. Jogi diplomáját 1986-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, történész diplomáját 1987-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. 1986 óta az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának, 1995 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának, 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának oktatója. Munkáját több díjjal és kitüntetéssel is elismerték, így megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét és tiszteletbeli ’56-osnak is megválasztották. Fő kutatási területe a magyar nemzetiségi, kereskedelmi és magánjog, illetve a szovjet típusú diktatúra alkotmánytörténete. Számos tanulmányában foglalkozott az 1956-os forradalom jog- és alkotmánytörténeti aspektusaival, illetve a forradalmat követő megtorlásokkal. Legutóbbi önálló kötete 2013-ban A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején címmel jelent meg. Az 1956-os Emlékbizottság történész munkacsoportjának tagja.

Hírek