A Magyar Szabadság Éve

Kovács Vilmos

a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka

1961-ben született, ezredes, muzeológus, hadtörténész. Diplomáit a Kossuth Lajos Katonai Főiskola rakéta és tüzér szakán, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tüzér szakán, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán muzeológus szakon szerezte. Katonai pályafutását a Kossuth Lajos Katonai Főiskola elvégzése után, 1983-ban kezdte meg a Várpalotai Tüzér Kiképző Központ Első Kiképző Üteg sorozatvető szakaszparancsnokaként. A doktori iskolát 1992 és 1994 között a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián végezte. 1995-től a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmuzeológusa, majd 2000-től a Tárgyi Gyűjtemény Osztály vezetője volt. 2010-ben ezredesként az intézmény főigazgató-helyettese, egy évvel később pedig parancsnoka lett. Főbb kutatási területe a 19. és 20. századi magyar és egyetemes tüzérség története, illetve a hadiipar-, lőfegyver- és lőszertörténet. Több írásában is foglakozott 1956 fegyverzettörténetével. A témával kapcsolatban Horváth Miklóssal közösen írt könyve 2011-ben jelent meg Hadsereg és fegyverek 1956 címmel. Legutóbbi, 2016-ban megjelent könyvét szintén Horváth Miklóssal közösen írta Magyarország az atomháború árnyékéban címmel. Az 1956-os Emlékbizottság történész munkacsoportjának tagja.

Hírek