A Magyar Szabadság Éve

Tiszteletet a hősöknek!

A Terror Háza Múzeumot is fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (továbbiakban: az Alapítvány) felháborítónak és morálisan vállalhatatlannak tartja a Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség döntését, miszerint nem bűncselekmény az 1956-os forradalmat és szabadságharcot ellenforradalomnak és ’56 hőseit fasisztának nevezni.

Az Ügyészség Havas Szófia, az MSZP képviselőjének 2016 októberében tett botrányos kijelentése nyomán indult feljelentés alapján hozta meg döntését, mely kijelentés maga az ügyészségi állásponttal együtt mélyen megsértette a nemzeti közösség egészét! 1956 forradalma és szabadságharca a magyarság legnagyobb XX. századi szabadságért és függetlenségért vívott küzdelme, a szabadságharc véres eltiprása után meggyilkolt honfitársainkat pedig hazánk történelmének legnagyobb hősei között tartjuk számon. Tekintettel arra, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc az 1989. évi XXXVI. törvénnyel és magának a köztársaság kikiáltásának 1989. október 23-i aktusával az újra szabad és független Magyarország erkölcsi origójává vált, kötelességünk leszögezni: az Ügyészség döntésével a magyar állam demokratikus jogrendjével és annak szellemiségével szemben foglalt állást!

Ez az ügyészségi döntés ugyanakkor mélyen sérti az egyetemes emberi értékek mellett síkraszálló, azokért életüket áldozó szabadságharcosok emlékét és a ma is köztünk élő forradalmárok, hősök és az áldozatok leszármazottjainak érzéseit.

Felszólítjuk a Legfőbb Ügyészt, hogy hivatali hatáskörében eljárva vizsgálja felül ezt a történelmi hitelességet sértő, tarthatatlan ügyészi álláspontot! Ahogy bűncselekmény ma tagadni a holokausztot vagy meggyalázni a GULAG-ra hurcolt milliók emlékét, ugyanúgy bűncselekménynek kell tekintenünk, ha 1956 forradalmát és szabadságharcát bárki – a kommunista diktatúra gyilkos logikája szerint – ellenforradalomnak nevezi. Mindez ugyanis semmiben nem különbözik a nácik és a nyilasok emberellenes történelemszemléletétől.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány

Hírek