A Magyar Szabadság Éve

“Mansfeld Péter” pályázat

A “Mansfeld Péter” pályázaton tudományos kötetek, ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások létrehozatalára lehet pályázni.

Tisztelt Pályázók!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára meghirdetett Emlékévben az 1956-os Emlékbizottság 2016 januárja óta több konstrukció keretében fogadja a beérkező pályaműveket. A nagy érdeklődésre való tekintettel tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázatokat

2017. MÁJUS 2-IG FOGADTUK BE. TOVÁBBI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA MÁR NINCS LEHETŐSÉG!

Egyúttal felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a támogatható tevékenységek megvalósításának és elszámolásának határidejéről a honlapon adunk tájékoztatást.

Kérdéseikkel forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz a 0630/460-6095 vagy a 0630/231-5743 telefonszámon, valamint az ugyfelszolgalat.1956osemlekev@pdi.hu elektronikus levelezési címen.

Sikeres pályázást kívánunk!

 

A pályázat célja: az 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító tudományos kötetek, ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások megjelentetése.

A pályázat benyújtására jogosultak: önkormányzatok, magánszemélyek, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, közintézmények, államigazgatási szervek.

A pályaművek témája lehet:

 • az 1956-ot követő megtorlás története: koncepciós és konstrukciós perek, a tettesek és tettestársak (politikai döntéshozók, politikai nyomozók, ügyészek, bírák, feljelentők, ügynökök, stb. felkutatása);
 • a Kádár-rendszer üldözöttjei, 56-os ügyekben lefolytatott szabálysértési és fegyelmi eljárások, egzisztenciális hátrányok elszenvedőinek élettörténete;
 • a forradalom és szabadságharc politikai önszerveződéseinek története;
 • a vidék forradalma – helytörténeti munkák, esemény és szervezettörténeti feldolgozások;
 • emlékiratok, interjúk, interjú kötetek;
 • 1956 és a magyar rendszerváltoztatás;
 • a forradalom és szabadságharc előzményei, közvetlen megelőző eseményei;
 • nők az 1956-os forradalom és szabadságharcban;
 • a forradalom és szabadságharc szociológiai hatásai és következményei;
 • 1956 és a sport; a sport szerepe, funkciója a társadalomban, mint kitörési pont;
 • nemzetközi helyzet 1956-ban, Magyarország nemzetközi kapcsolatai;
 • az 1956-os események fontos személyiségeinek portréi, életútjai;
 • magyar sors – a határainkon kívül élő magyarság a forradalom védelmében, sorsuk alakulása, meghurcoltatásaik története;
 • az emigrációba kényszerültek élettörténetei.

A pályázatok megvalósítási időszaka: 2016. március 1. – 2017. június 16.

A pályázaton elnyerhető támogatás: Legfeljebb 5.000.000 Ft (vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás, magánszemélyek esetén megbízási szerződés utófinanszírozással).

A pályázatok benyújtása: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 1956-os Pályázati Iroda, 1122 Budapest, Határőr út 35.

A pályázatokat a pályázati keret erejéig folyamatosan lehet beadni, a pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli.

A jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén a támogatás összegét és a késedelmi kamatot (mely megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal) vissza kell fizetni a Támogatónak.

Információk a pályázatokkal kapcsolatban: ugyfelszolgalat.1956osemlekev@pdi.hu
Tel.: +36-30/460-6095

Információk a szerződéskötéssel kapcsolatban: szerzodes.1956osemlekev@pdi.hu
Tel.: +36-30/231-5743

Hírek